10 tips voor een betere slogan (en wereld)


Bij de ingang van een lokale supermarkt zag ik onlangs dit bord. Het had meteen mijn volle aandacht. Niet als klant of groene jongen, maar als copywriter.

Met een zucht deed ik mijn fiets op slot, nam een winkelkarretje en liep de winkel door met één prangende vraag in mijn hoofd: waarom mist deze slogan zijn doel?

 

Slogan van Delhaize: 'voor het respect van onze planeet...'

Leuk bedacht, maar weinig draagkracht.

10 redenen waarom deze slogan niet werkt

10. Te lang. Het duurt de volle 19 woorden voor je echt weet waar de boodschap om draait. Je moet haast naar adem happen om de hele tekst in één keer te kunnen lezen. Nee, kom meteen ter zake. In één oogopslag.

Valt je slogan toch wat langer uit? Las dan visuele rustpauzes in. Verdeel bijvoorbeeld je boodschap in scanbare blokken over meerdere regels. Of splits je boodschap op in meerdere korte zinnen. Hapklare brokken lezen immers lekker weg.

9. Kromme formulering. Wellicht heb je, net als ik, de hele slogan minstens nog één keer opnieuw gelezen om de boodschap te begrijpen. Word ik nu bedankt voor het respect dat ik heb voor onze planeet? Of omdat ik mijn boodschappen per fiets doe? Of bedanken Proxy Delhaize en Terrasana fietsers om zelf het respect van onze planeet te winnen?

8. Cosmetische misser. Je kunt er niet naast kijken. Elke regel heeft een andere opmaak: vet, oranje en normaal. Daardoor lees je het geheel niet als één tekst.

Het lijken wel drie aparte oneliners die allemaal om aandacht schreeuwen. Alsof er drie even belangrijke boodschappen tegelijk op je worden afgevuurd. En dat je als lezer maar moet uitzoeken wat nou eigenlijk het belangrijkste argument is. De copywriter van dienst legt zo het denk- en puzzelwerk bij de lezer in plaats van zelf één heldere boodschap te bedenken.

7. Schrijftaal. Ik ga even per fiets naar de supermarkt. Dat zegt niemand, toch? Naar de supermarkt ga je mét of óp de fiets. Gebruik geen schrijftaal, maar spreekwoorden. Lees je tekst hardop. Haper je ergens? Klinkt je tekst nu niet meer zo vlot als in je hoofd? Sleutel dan aan struikelblokken zoals te lange zinnen, een onnatuurlijke woordvolgorde of woorden uit een verkeerd register.

6. Afzwakkers en afleiders. Ik stel me vragen over het nut van zoveel lettertypen voor één kreet. En waarom is Terrasana in schreefletters gedrukt terwijl de rest van de tekst in een schreefloos lettertype is opgemaakt? Ook die keuze roept vragen op. Vragen die helaas onbeantwoord blijven.

Deze overbodige potpourri van lettertypen verzwakt alleen maar de boodschap en leidt de aandacht af van wat je wil zeggen naar hoe je je boodschap aankleedt. Hierdoor voelt de tekst aan alsof de copywriter en lay-outer strijdige belangen nastreefden of tegengestelde instructies kregen.

Ook nog eens punthaken erbij plaatsen is helemaal overkill. Zo lijkt het wel een citaat of een getuigenis; alsof iemand anders dit beweert en niet Delhaize en Terrasana. Als je iets zegt, sta er dan ook helemaal achter zonder afzwakkers of afleiders.

5. Verkeerd voorzetsel. Je hebt respect voor, ten aanzien van of jegens iets of iemand en je krijgt respect van iemand.

Nu, tweemaal voor in de eerste regel zou ook vreemd klinken: ‘voor het respect voor onze planeet…’. Mogelijk is het daarom vervangen door van, met helaas een taalfout als gevolg.

4. Holle woorden. Het woord respect voelt schoolmeesterachtig aan. Je ziet er haast een vermanende vinger bij. Vermijd deze gewichtigdoenerij en kies simpele, luchtige woorden waar je lezer voeling mee heeft.

Bovendien werkt de ver-van-mijn-bedshow Red de planeet eerder verlammend. Het beeld van onze planeet is gewoon te abstract om er iets concreets bij voor te stellen. Het zijn grote woorden waar de kleine man maar weinig mee is. Het uitgangspunt is verkeerd. We moeten niet de planeet redden, maar onszelf.

Houd daarom je slogan simpel, zoek het dichterbij en verwijs naar iets waar je lezer zich mee kan identificeren, zoals zijn eigen buurt of gezondheid. Geef Jan Modaal een persoonlijke beweegreden, een bevattelijk lokaal streefdoel waar hij het verschil kan maken en waar hij dat verschil ook zal gewaarworden. Zo’n oproep spoort wel aan tot gedragsverandering.

3. Bewering zonder ballen. Deze slogan mist duidelijk een oproep. De tekst is geen call-to-action, maar gewoon een statement.

Zet daarom je boodschap kracht bij met een gebiedende wijs (imperatief). Laat je slogan iets doen. Doe iets met je lezer. Overtuig hem om zijn gedrag te veranderen. Bedank je klant en spoor hem aan om vaker de fiets te nemen. Niet omdat het goed is voor het milieu of onze planeet, maar omdat hij er wel bij vaart. Raak zijn gevoelige snaar. What’s in it for him? Je wordt er fitter van, fietsen is ontspannend en goed voor je portefeuille. Dat komt aan. Daar heeft je fietsende klant oren naar. Dat geeft hem een warm gevoel voor zijn groene keuze.

2. Zendergericht. Het woord je is naar de derde regel verschoven, terwijl het bij het werkwoord bedanken hoort:

Voor het respect van onze planeet,
bedanken Proxy Delhaize en Terrasana
je om je boodschappen per fiets te doen.

Daardoor leest het begin van de derde regel niet zo vlot: ‘je om je boodschappen…‘. Heel even verkeer je in de waan dat er een woord ontbreekt. Waardoor je gaat teruglezen om te controleren wat er schort. Heb je iets over het hoofd gezien? Of is er inderdaad een woord spoorloos verdwenen? Daardoor mis je de boodschap.

Logisch gezien had je ook op de tweede regel moeten staan. Dan valt het einde van elke regel samen met een natuurlijke rustpauze:

Voor het respect van onze planeet,
bedanken Proxy Delhaize en Terrasana je
om je boodschappen per fiets te doen.

Ook de argumentatie is wat ongelukkig opgebouwd: eerst draait alles om onze aarde (tot daar toe), dan gaat de aandacht naar de zender en pas in laatste instantie is het aan de lezer, de klant om wie het eigenlijk allemaal draait.

1. Verkeerde plakfactor. Deze slogan heeft wel degelijk een plakfactor, maar om de verkeerde reden. Je leest de tekst niet opnieuw omdat je je aangesproken voelt. De tekst blijft alleen maar bij omdat alles zo knullig is verwoord en bombastisch is opgemaakt. De boodschap beklijft helaas niet.

 

Het kan ook anders.

Hoe zou jij deze boodschap kernachtig formuleren nu je dit allemaal weet? Wat dacht je hiervan:

Kom met de fiets en winkel supervoordelig.
Bij Proxy Delhaize en Terrasana.
Goed voor je gezondheid. En je portefeuille.

De lezer staat centraal en de slogan benadrukt kort en krachtig waarom dat gewenste gedrag voordelig is voor de klant. Tegelijk spoort de tekst ook andere klanten aan om volgende keer met de fiets te komen.

Je zou de tweede regel ook kunnen schrappen. Dat geeft de boodschap nog meer punch.

Kom met de fiets en winkel supervoordelig.
Goed voor je gezondheid. En je portefeuille.

Mag het wat meer zijn? Werk aan de winkel.

Hoe haal je nog meer uit deze actie? Hoe krijg je het voor elkaar dat meer klanten vaker met de fiets boodschappen doen bij jou? En er zich goed bij voelen?

Denk buiten de lijnen en ga een stap verder. Installeer bijvoorbeeld vaste fietssloten met een unieke streepjescode op de sleutel. En beloon je fietsende klanten aan de kassa met extra voordelen zoals een korting, extra voordeelpunten, een gratis product of een biologisch afbreekbare draagtas met je logo (hé, gratis reclame!). En plaats dan deze slogan bij je fietsenstalling:

Fietsers winkelen hier supervoordelig.
Scan je fietssleutel aan de kassa
en profiteer van extra voordelen.

Opmerking: ‘Proxy Delhaize en Terrasana‘ is wel heel erg lang in een korte boodschap als deze. De beknopte verwijzing hier volstaat om duidelijk te maken waar winkelen zo de moeite loont. Het bord hangt tenslotte bij de ingang van de winkel. En gebruik de vrijgekomen ruimte in je tekst voor meer voordeelwoorden.

Verwerk je toch graag je identiteit op je uithangbord? Plaats dan je logo bij je tekst. Alsof het een handtekening is. Dan is er geen twijfel meer. Dat bord en die boodschap zijn gewoon van jou.

Proxy Delhaize - logo

Fietsers winkelen hier supervoordelig.
Scan je fietssleutel aan de kassa
en profiteer van extra voordelen.

 

Tip!

Verras je fietsende klanten regelmatig met een nieuw voordeel. Dat is het voordeel van een parapluterm als voordelen. Die biedt ruimte voor telkens weer een nieuwe creatieve invulling. Zo gaan je slogan én je reclamebord langer mee. En blijven je klanten terugkomen voor nieuwe voordelen. Dat is toch je bedoeling? En winkelen je groene klanten supervoordelig bij jou. Dat is je boodschap. Kassa! voor iedereen.

 

Lees ook: De onweerstaanbare slogan (volgens Western Union)


© 2014 John Vanormelingen

Word speed, Mr. Sulu!


Technologiebedrijf Spritz Inc. uit Boston, heeft een gelijknamige app ontwikkeld waarmee je The Hobbit in minder dan twee uur uitleest. Is Spritz het nieuwe lezen of het einde ervan?

Lees sneller met de snelleesapp SpritzMet de snelleesapp van Spritz hoeven je ogen niet te bewegen. Je richt je op één uitgekiend fixatiepunt op het scherm, doorgaans links van het midden van het woord, waar woorden één voor één verschijnen. Daarbij houdt één gekleurde letter je focus vast waar die bij het lezen moet liggen. Die combinatie van leestechnieken maakt dat je sneller leest.

Spritz bouwt hiermee voort op leesapps als Velocity en het wetenschappelijk beproefde RSVP-model (Rapid Serial Visual Presentation) uit de jaren 70. De gemiddelde leessnelheid bedraagt 240 woorden per minuut. Met deze nieuwe app zou je die snelheid kunnen verhogen tot 1.000 woorden per minuut. Handig voor wie weinig tijd heeft.

Zoef!

Is schermlezen de toekomst? Informatie wordt steeds vaker op een steeds kleiner schermpje gepresenteerd. Denk maar aan je e-reader, je mobiele telefoon, smartwatches en Google Glass. Schermlezen verkleint niet alleen het leesoppervlak, maar ook je gezichtsveld. Doordat de woorden in het midden van je beeldscherm verschijnen, hoeven je ogen geen sprongen meer te maken of je tekst als volgspots te scannen. Spritz is dus rustiger voor je ogen, waardoor je sneller informatie kunt opnemen.

De Woordenwerf - snellezen met SpritzNadeel is dat je de woorden niet goed in hun context kunt plaatsen. Bovendien wordt alle informatie meteen in een strak, metronomisch tempo op je afgevuurd, terwijl je als lezer al eens een leespauze inlast om aan je koffie te nippen of je horloge te checken. Een regelaar om je leessnelheid zelf geleidelijk op te drijven, ontbreekt ook. En heel even teruglezen zit er ook niet meer in.

Ook het belang van rustpauzes en tekstbinders, zoals leestekens, witregels, alinea’s en hoofdstukken, lijkt hierdoor te verdwijnen. Een snedige dialoog of een cliffhanger aan het eind van een hoofdstuk zal je dus in een snelleesapp anders ervaren dan op papier. En de weerbarstige kracht van enjambementen gaat al helemaal verloren.

Mogelijk is een snelleesapp dan ook meer iets voor rechtlijnige lectuur, zoals krantenartikelen of e-mails, waarbij je alleen voorwaarts leest. En niet voor complexere documenten, waarin je terug- en vooruitblikt om verbanden te leggen. Of voor teksten met interactie tussen tekst en beeld, zoals kinderboeken.

Lezen we binnenkort alleen maar korte zinnen?

Zijn snelleesapps zoals Spritz gewoon leuke gadgets of is er meer aan de hand? Beleef je met deze revolutionaire leestechniek ook net zo veel plezier aan lezen als op papier? En onthoud je ook evenveel? De meningen zijn voorlopig duidelijk verdeeld.

Misschien vraagt deze manier van lezen ook om een geheel nieuwe vorm van schrijven. Korte, kernachtige formuleringen. Zoals deze. In korte zinnen. Om ze sneller te verwerken. Is dit het einde van lange, samengestelde zinnen met uitbreidende of beperkende bijvoeglijke bijzinnen? Staan we aan het begin van een nieuw tijdperk van gespecialiseerde snelschrijf- en snelleeslectuur? En gaat deze nieuwe leesmethode uiteindelijk ook onze spelling beïnvloeden? De tijd zal het uitwijzen.

Doe nu de test

Zelf eens proberen? Hoeveel woorden kun jij per minuut lezen? Probeer het met deze afbeeldingen:

Dit zijn 250 woorden per minuut:

De Woordenwerf - Verhoog je leessnelheid met de Spritz reading app - 250 woorden per minuut

Te makkelijk? Wat dacht je van 350 woorden per minuut:

De Woordenwerf - Verhoog je leessnelheid met de Spritz reading app - 350 woorden per minuut

Gelukt? Nu 500 woorden per minuut. Klaar? Af!

De Woordenwerf - Verhoog je leessnelheid met de Spritz reading app - 500 woorden per minuut

Wil je dit artikel eens snellezen?

Dan kan in drie stappen met de gratis snelleesapp OpenSpritz:

1. Ga even naar deze pagina van gun.io en sleep daar deze afbeelding naar je bladwijzerwerkbalk (Firefox). Keer daarna terug naar deze pagina.

Kopieer de gratis snelleesapp OpenSpritz naar je bladwijzerwerkbalk

Tip: je kunt ook rechtsklikken op de afbeelding, de optie Bladwijzer voor deze koppeling maken (Firefox) of Aan Favorieten toevoegen (Internet Explorer) selecteren en als opslaglocatie de bladwijzerwerkbalk (FF) of Werkbalk Favorieten (IE) kiezen.

2. Selecteer de tekst van dit artikel en klik op je bladwijzerwerkbalk op OpenSpritz this! (FF) of kies Favorieten, Werkbalk Favorieten en daarna OpenSpritz this! (IE).

3. Selecteer boven aan het scherm de gewenste leessnelheid en begin te lezen.

Oefenen maar.

__________________________________________

Lees je liever wat sneller op papier? Dan zijn deze 3 leestips voor jou.

1. Leg je bladwijzer (of een vinger, pen, of een vel papier) boven de regel die je leest (niet eronder) en schuif deze bij het lezen verder naar beneden. Hierdoor wordt je gedwongen om verder te lezen en niet terug te blikken op wat je al eerder hebt gelezen. Verplaats je regelbedekker iets sneller naar beneden dan je denkt de regel te kunnen lezen.

2. Fixeer niet op elk woord apart, maar groepeer woorden in blokken van vijf of zes woorden. Negeer daarbij minder belangrijke woorden, zoals stopwoorden (what’s in a name…). Lees er gewoon overheen en vorm de woorden niet met je lippen; dat vertraagt je leesproces. Drijf de snelheid op tot je hersenen gewend raken aan het snellere tempo.

3. Time jezelf en oefen zo veel je maar kunt. Net als bij elke andere vaardigheid of sport verbeter je je leessnelheid alleen maar door hard te trainen en je grenzen te verleggen.

__________________________________________

© 2014 John Vanormelingen

Alaaf! Alaaf! Alaaf!


's Hertogenbosch - Oeteldonk CentraolTijdens carnaval hebben vele dorpen en steden in Nederland een alternatieve naam. Dat kan een verzonnen naam zijn of een dialectnaam.

‘s-Hertogenbosch heet dan bijvoorbeeld (t durp) Oeteldonk. En Valkenburg wordt omgedoopt in ‘t Bokkeriek.

Benieuwd hoe al die andere steden worden genoemd? En wie er schuilt achter de bijnaam Muggendonk, Lampegat en Knotsenburg?

Ontdek het hier:

Carnaval - plaatsnamen in Nederland

Welke alternatieve carnavalsnaam schuilt er achter de prinsenmutsen?


© 2014 John Vanormelingen