De likbare advertentie. Proef en win!


Fiske Ice Cream introduceert deze zomer een aantal exotische ijssmaken op de Belgische markt en de lezers van de gratis stations- en treinkrant Metro mogen kiezen welke smaak het eerst in de rekken ligt.

Hiervoor ontwikkelden Fiske Ice Cream en Metro een revolutionair drukprocedé: de likbare advertentie. Lezers kunnen vandaag aan de advertentie op de voorpagina van de krant likken en zo als eerste de twee nieuwe smaken van Fiske Ice Cream proeven.

De Woordenwerf - De likbare advertentie (proef en win)

Via de hashtag #fiske kunnen ze dan op Twitter/Instagram aan de ijsfabrikant laten weten welke smaak hun voorkeur heeft. De leukste foto maakt kans op 10 kg ijs.

Heerlijke reclamestunt, niet?

___________

Taaltip

Wat is juist: 1 aprilgrap of 1-aprilgrap?

Het Groene Boekje uit 2005 geeft als officiële spelling 1 aprilgrap. Volgens het Witte Boekje is 1-aprilgrap juist; deze spelling werd ook jarenlang geadviseerd in taaladviesboeken.

Regel: Wanneer een van de delen van een samenstelling een spatiewoord is met als linkerlid een symbool, cijfer of letteraanduiding (hier 1 april), dan blijft de spatie behouden en wordt het tweede lid van de nieuwe samenstelling aan het spatiewoord geschreven.

Dus: 1 aprilgrap, 1 meiviering, 50 eurobiljet, 78 toerenplaat, 24 uursservice, 3 procentnorm, 5 sterrenhotel en 8 uurjournaal.

Als er geen cijfer maar een telwoord wordt geschreven, wordt het geheel volgens het Witte én het Groene Boekje aaneengeschreven.

Dus: eenaprilgrap, eenmeiviering, vijftigeurobiljet, achtenzeventigtoerenplaat, vierentwintiguursservice, drieprocentnorm, vijfsterrenhotel en achtuurjournaal.

Bij getallen onder de twintig en hele tien- en honderdtallen heeft het uitschrijven in letters de voorkeur.

PS Had je ook door dat die likbare advertentie maar een geslaagde 1 aprilgrap was? 🙂

De Woordenwerf - De likbare advertentie (proef en win)


© 2014 John Vanormelingen

Seks & drugs & rickroll


Rickroll is een internetgrap die ontstaan is in 2007.

Rickrollen doe je door een ander een link te geven en de indruk te wekken dat daar iets interessants te vinden is. In werkelijkheid leidt de link echter naar de muziekvideo Never Gonna Give You Up van de Britse zanger Rick Astley uit 1987.

De Woordenwerf - Rick Astley - RickrollDe grap begon in 2007 toen gamers die op zoek waren naar een trailer van de populaire videogame Grand Theft Auto IV (GTA 4) stiekem doorgelinkt werden naar de video van Rick Astley op YouTube.

Rickrolling verspreidde zich daarna razendsnel wereldwijd op internet. Zo stuurde YouTube zelf op 1 april 2008 als 1 aprilgrap* alle aanbevolen links op de voorpagina naar deze videoclip.

Eind april 2008bereikte rickrolling zijn hoogtepunt op internet, toen meer dan 25 miljoen mensen de nummer 1-hit** van Rick Astley op YouTube hadden bekeken en het nummer er meer dan 150 miljoen keer op was geplaatst.

To offline and beyond!

Rickrolling bleek niet te stuiten en doorbrak ook de grenzen van het internet. Op de jaarlijkse optocht die de Amerikaanse winkelketen Macy’s op Thanksgiving Day in 2008 organiseerde, kwam Rick Astley zelf tevoorschijn op een van de praalwagens en rickrolde*** hij zelf het publiek.

De Woordenwerf - Rickroll - klik op de foto voor een grotere weergaveEen van de recentste voorbeelden van offlinegebruik van rickrolling is het essay van Sairam Gudiseva over de Deense natuurkundige Niels Bohr (1885-1962). Hij slaagde erin in zijn werkstuk een rickroll*** te verwerken door elke regel te beginnen met een woord uit het refrein van de onvergetelijke jaren 80-hit** van Rick Astley.

Dat hij hierbij urenlang zijn spitsvondigheid in het herschrijven van zinnen heeft kunnen botvieren, staat buiten kijf en maakt zijn taalfouten meer dan goed. Of hij ook geslaagd is voor zijn essay, is niet bekend.

Taaltips

* 1 aprilgrap is de officiële spelling (Groene Boekje). De witte spelling schrijft 1-aprilgrap voor en eenaprilgrap is juist in beide spellingen.

** nummer 1-hit en jaren 80-hit is de officiële spelling (met een spatie voor en streepje na het cijfer). De witte spelling schrijft echter nummer-1-hit en jaren-80-hit voor. Nummeréénhit en jarentachtighit zijn juist in beide spellingen.

*** Werkwoorden, zoals rickrollen, die van een eigennaam (Rick) zijn afgeleid, schrijf je met een kleine letter. Dus ook googelen (Groene Boekje) dat van Google is afgeleid. (Het Witte Boekje keurt ook de spelling googlen goed.)

Naar analogie van rock-‘n-rollen en payrollen blijft ook bij rickrollen in de officiële spelling alleen in de infinitief de dubbele l behouden:

wij/jullie/zij rock’-n-rollen, payrollen, rickrollen

maar:

ik rock-‘n-rol, jij/hij rock-‘n-rolt, jij/hij rock-‘n-rolde, wij hebben gerock-‘n-rold
ik payrol, jij/hij payrolt, jij/hij payrolde, wij hebben payrold
ik rickrol, jij/hij rickrolt, jij/hij rickrolde, wij zijn gerickrold

Last, but not least

Ook het substantief rickroll schrijf je met een kleine letter, zoals in: hoe vaak was jij het slachtoffer van een geslaagde rickroll in deze tekst?


© 2014 John Vanormelingen