Woord van de dag: paraskevidekatriafobie


Uitspraak:

\pa-ra-skee-vie-dee-ka-trie-a-fo-BIE\

Vrijdag de dertiende

Fantastisch woord voor een dictee, niet?

Betekenis:

Ziekelijke, irrationele angst voor vrijdag de dertiende. Deze dag wordt door veel mensen als een ongeluksdag beschouwd, wegens de combinatie van vrijdag (de dag waarop Jezus werd gekruisigd en de Romeinen doodsvonnissen voltrokken) en dertien (voor velen een ongeluksgetal).

Oorsprong:

De Amerikaanse fobietherapeut Dr. Donald E. Dossey bedacht het woord in de jaren 90 van de vorige eeuw. Hij combineerde het Griekse woord voor ‘vrijdag’, paraskevi, met de Griekse woorden deka (tien) en treis/tria (drie), en het bekende fobie, dat ‘angst’ betekent.

Meer weten?

Gefascineerd door deze taaltip?

Ook een tekst nodig voor jouw communicatie? Neem vandaag nog contact met mij op. Ik maak er graag tijd voor.


© 2014 John Vanormelingen

Woord van de week: titcoins


Uitspraak:

\ˈtɪtkɔɪns\

Betekenis:

Vergeet bitcoins. Vrouwen betalen vanaf nu met titcoins.

Dat vindt althans de adult entertainment site Pornhub. Titcoins zijn namelijk een nieuw betaalmiddel op dit pornoparadijs. Betaal je rekening gewoon door simpelweg je borsten te laten fotograferen. Klaar is Kees (no pun intended).

Bekijk hier de video over titcoins op YouTube

Titcoins – het nieuwe betaalmiddel voor porno?

De nieuwe valuta is echter meer dan dat. Titcoins leveren klanten niet alleen fijne kortingen en gratis producten op, een deel van de opbrengst gaat ook naar een goed doel: borstkankeronderzoek.

Bekijk hier de educatieve video over titcoins (die trouwens niet als nsfw is gemarkeerd).

Wansmakelijk of vermakelijk?

Blijft het bij een slinkse marketingcampagne of boort de valuta nieuwe markten aan? Welk trekje tovert het idee van titcoins om jouw mond: schalks of schamper? En is de benaming titcoins gepast of verbastert het woord al snel tot bitchcoins? Steek je hand in eigen boezem (pun intended) en deel hier je mening. Ongezouten of gepeperd, maar graag met respect voor je medelezer.

Sst! Niet verklappen!

Pornhub is op dit ogenblik eigenlijk op zoek naar een nieuwe Creative Director voor zijn volgende advertentiecampagne. Iedereen die zich geroepen voelt, mag deelnemen en een innovatief idee indienen. Het idee van de titcoins was een van die inzendingen en voorlopig dus (helaas?) nog geen écht betaalmiddel.

Zelf deelnemen kan niet meer, maar de geniale ontboezemingen van de 15 finalisten van deze wedstrijd zijn een – schalks of schamper – kijkje meer dan waard.

Ontdek nog meer over titcoins op Twitter (@OfficialTitcoin).

Gefascineerd door deze taaltip?

Ook een leuk artikel nodig voor jouw communicatie? Neem vandaag nog contact met mij op. Ik maak er graag tiet tijd voor.


© 2014 John Vanormelingen

Woord van de week: genadezes


Uitspraak:

\xəˈnadəzɛs\

Betekenis:

Woord van de week: genadezes

‘Goeie genade. Toch nog een zes.’

Een niet helemaal verdiende voldoende.

De zes (op tien) die je krijgt na een herkansing van een leraar of lerares die jou mag.

Het cijfer zes dat op een universiteit wordt gegeven voor een tentamen dat of een scriptie die eigenlijk als onvoldoende beoordeeld zou moeten worden, met het doel de student geen, voor de universiteit financieel nadelige, studieachterstand te laten oplopen.

Het woordt wordt ook vaak gebruikt in de verkleinvorm genadezesje.

Enkele contexten:

Verwante begrippen:

  • oprotzes: een genadezes wordt soms ook wel een oprotzes genoemd (een voldoende die wordt toegekend aan ongewenste leerlingen of studenten die men graag van school wil). Naar analogie van opstappremie en oprotpremie (geld dat je krijgt als je ontslag neemt of (voor buitenlanders) als je naar je eigen land teruggaat).
  • zesjescultuur: de termen zesjescultuur, zesmincultuur of zesjesmentaliteit doelen op de instelling of houding om de inspanningen te richten op het behalen van slechts het minimaal benodigde resultaat, of op een gebrek aan ambitie.
     
    De term zesjescultuur verwijst naar het Nederlandse schoolsysteem waarbinnen beoordelingen in cijfers gegeven worden. Het cijfer 6 is het laagste hele cijfer dat een voldoende beoordeling inhoudt. Het cijfer 6- vormt in deze context een beoordeling die zelfs nog een kwart punt lager is, maar nog wel als voldoende gezien wordt. De term is vooral van toepassing op scholieren of studenten, maar kan ook algemeen worden gebruikt.

© 2014 John Vanormelingen